Vrátenie tovaru

Na základe zákona č. 367/2000 Zb. má zákazník právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia. Tovar nesmie vykazovať známky použitia a nesmie byť poškodený.

Tovar zasielajte na adresu prevádzkovateľa, teda Ekokoza s.r.o., Fryčovice 297, 739 45 Fryčovice, Česká republika. Nezasielajte prosím vrátený tovar na dobierku, zásielky, ktoré nám zákazníci pošlú na dobierku nebudú prevzaté. Do doporučenej zásielky vložte tovar, daňový doklad, informáciu či vraciate alebo reklamujete a číslo účtu, na ktorý máme poslať čiastku za vrátený tovar.

Vrátený tovar s dokladmi musí byť odoslaný späť (alebo aspoň odstúpenie od zmluvy musí byť písomne nahlásené) najneskôr 14. deň odo dňa prevzatia. Tovar odoslaný na adresu predávajúceho v rámci odstúpenia od zmluvy bude prekontrolovaný a následne bude vyplatená fakturovaná čiastka na číslo bankového účtu uvedené zákazníkom v reklamačnej zásielke.

Vrátenie peňazí je možné uplatniť, ak sú dodržané tieto podmienky:

  • Právo na vrátenie peňazí platí do 14 dní od doručenia tovaru.

  • Tovar nesmie byť poškodený.

 

Informácie o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov

Vážení zákazníci týmto si Vás dovoľujeme informovať o tom, že prípadné spory, ktoré vzniknú medzi Vami a našou spoločnosťou, resp.
všetky Vaše požiadavky a pod., sa vždy snažíme riadne prerokovať a vyriešiť k obojstrannej spokojnosti.

Pokiaľ by sa však nepodarilo Vaše nároky uspokojiť a vznikol tak medzi Vami a našou spoločnosťou spor, máte právo na tzv. mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy o predaji nášho tovaru alebo zo zmluvy o poskytovaní našich služieb (ďalej len „spotrebiteľský spor“).

V prípade spotrebiteľského sporu týkajúcich sa predaja nášho tovaru či poskytovania našich služieb je pre mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu príslušná Česká obchodná inšpekcia - www.coi.cz („ČOI“), na ktorú sa môžete obrátiť ohľadom akéhokoľvek spotrebiteľského sporu.

 
Záleží nám na vašom súkromí

Ekokoza má rada cookies! Súbory cookie nám pomáhajú ponúkať správne produkty, príjemné zľavy a ďalšie skvelé služby. Stačí nám dať súhlas na ich používanie.

Upraviť moje voľbyPovoliť všetko