Teplé korenie

Teplé korenie, 10 ml

ID produktu4146
Dávať konečnú vôňu vyrobeným mydlám či krémom je jedna z najkrajších činností.Viac informácií
2,25 EUR 1,86 EUR bez DPH

Neviete, ako si vybrať produkt? Napíšte nám na: eshop@ekokoza.cz

Popis

Popis

 • Vrchné tóny: Cukor, pikantný zázvor a jamajský zázvor; stredné tóny: koriander, kardamóm a lemongrass; spodné tóny: vanilka a škorica.
 • kozmetická vôňa

Použitie

Dávať konečnú vôňu vyrobeným mydlám či krémom je jedna z najkrajších činností, nižšie nájdete naše odporúčania pre dávkovanie kozmetických vôní, nemusíte sa ale odporúčaním riadiť a môžete si ho upraviť podľa ľubovôle:

 • Studený proces výroby mydla odporúčame 30 g vône na každý kilogram tukov / olejov vo vašom recepte.
 • Horúci proces výroby mydla odporúčame 15-20 g vône na každý kilogram tukov / olejov vo vašom recepte.
 • Mydlové základy odporúčame 10 g vône na každý kilogram tukov / olejov vo vašom recepte.
 • Pre pleťové vody, krémy, balzamy, šampóny, kúpeľové gély, atď. odporúčame medzi 1-3%

Zloženie

 • vonná kompozícia

Rozpustnosť

 • v tukoch av liehu

Dávkovanie

 • 1 - 3%

Upozornenie

Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádzať pri výrobkoch liečebné tvrdenia. Preto vám nemôžeme podať ďalšie zaujímavé informácie a musíme vás odkázať na verejne dostupné zdroje na internete.

Product identifier WARM SPICES 407687(Contains:CINNAMAL, CITRAL, DELTA-DAMASCONE,METYLCINNAMIC ALDEHYDE)

Nariadenie (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí:

 • Bezpečnostné upozornenie: Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • PRI POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. Skladujte uzamknuté. Odstráňte obsah/obal odovzdaním oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.
 • Signálne slovo: Varovanie
 • Štandardné vety o nebezpečnosti: H315, Dráždi kožu. H317, Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H319, Spôsobuje vážne podráždenie očí. H411, Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • EUH208, Obsahuje DIHYDROEUGENOL, 3-METYLCYKLOPENTADECENÓN, LIMONEN.
Parametre
Jednotkový objem (ml)10
Veľkosť balenia (ks)1
ZnačkaGracefruit
Hodnotenia a recenzie
Produkt nebol hodnotený+ pridať recenziu
Záleží nám na vašom súkromí

Ekokoza má rada cookies! Súbory cookie nám pomáhajú ponúkať správne produkty, príjemné zľavy a ďalšie skvelé služby. Stačí nám dať súhlas na ich používanie.

Upraviť moje voľbyPovoliť všetko