Legislatívne záležitosti ohľadom výroby a predaja kozmetických produktov

Popis

Kvalifikácia výrobcov a podmienky pre uvedenie vlastných produktov na trh

Samotná výroba kozmetiky nie je podmienená žiadnou odbornou kvalifikáciou, pretože príslušná živnosť "Výroba chemických látok, vlákien a prípravkov a kozmetických prostriedkov" spadá do režimu živností voľných. Špecifické povinnosti vám však vzniknú v situácii, keď sa rozhodnete uviesť svoje (či akékoľvek nové doposiaľ neregistrované kozmetické výrobky) na trh.

Na tento účel je totiž potrebné vykonať zhodnotenie bezpečnosti daného kozmetického prípravku vo vzťahu k zdraviu fyzických osôb. Také zhodnotenie môže vykonávať iba fyzická osoba, ktorá má ukončené vysokoškolské vzdelanie v oblasti lekárstva, farmácie, chémie alebo v príbuzných odboroch so zameraním na toxikológiu, a to v rozsahu skúšok stanovených v § 29 ods. 2 zákona č. 258/2000 Zb., o ochrane verejného zdravia. Keďže oficiálny zoznam týchto osôb neexistuje, je možné sa v tejto veci obrátiť priamo na Národné referenčné centrum pre kozmetiku .

Pred prvým uvedením prípravku na trh potom bude potrebné vykonať registráciu údajov vzťahujúcich sa k novému kozmetickému prípravku v európskom notifikačnom portáli CPNP. Manuál vrátane všetkých dôležitých odkazov nájdete tu .

Označovacia povinnosť sa na vás bude vzťahovať aj vtedy, ak budete už registrované kozmetické prípravky či suroviny na ich výrobu iba baliť do vlastných nádob. Vzhľadom na komplexnosť tejto problematiky však rozhodne odporúčame konzultovať všetky konkrétne podmienky osobne na hygienickej stanici príslušnej podľa miesta vášho podnikania.

Ďalšie kozmetické služby v rámci predaja

Ak chcete, aby súčasťou vášho obchodu mohol byť napr. aj kozmetický salón či kútik určený na testovanie predávaných prípravkov, budete si musieť rozsah svojho živnostenského oprávnenia rozšíriť vedľa maloobchodu ešte o ďalší odbor. Poskytovanie kozmetických služieb a poradenstvo bude z vašej strany vyžadovať živnostenské oprávnenie v odbore kozmetickej služby (a to aj v prípade, že sa jedná iba o líčenie či testovanie kozmetiky v rámci predaja). Táto činnosť navyše už patrí do režimu viazaných živností, pre ktoré budete povinní vykázať príslušnú kvalifikáciu alebo prax, príp. si pre ňu zaistiť odborného garanta.

S konkrétnymi otázkami ohľadom Vašej živnosti nás môžete kedykoľvek kontaktovať .

Živnostenské oprávnenie môžete získať prostredníctvom portálu ZalozFirmu.cz on-line a zadarmo. Viac informácií nájdete tu .

Zdroj www.zalozfirmu.cz

Legislatívne záležitosti ohľadom výroby a predaja kozmetických produktov
Vytvorené2. 2. 2023
Záleží nám na vašom súkromí

Ekokoza má rada cookies! Súbory cookie nám pomáhajú ponúkať správne produkty, príjemné zľavy a ďalšie skvelé služby. Stačí nám dať súhlas na ich používanie.

Upraviť moje voľbyPovoliť všetko