Limetka - esenciálny olej
Novinka

Limetka - esenciálny olej, 10 ml

(2)
ID produktu4500
Novinka
Limetkový esenciálny olej je veľmi povznášajúci k telu i mysli. Veľmi svieža vôňa zlepšujúca koncentráciu. Tento olejček by nemal chýbať vo vašej aróme výbave.Viac informácií
2,08 EUR 1,72 EUR bez DPH

Neviete, ako si vybrať produkt? Napíšte nám na: eshop@ekokoza.cz

Popis

Je veľmi povznášajúci k telu i mysli. Veľmi svieža vôňa zlepšujúca koncentráciu. Tento olejček by nemal chýbať vo vašej aróme výbave.

Charakteristika

 • 100% prírodný esenciálny olej, destilovaný s vodnou parou
 • Limetka pôsobí fotosensibilizáciu (podobne ako bergamot), takže ak je použitá miestne na koži, tak by táto oblasť nemala byť vystavovaná slnečnému UV žiareniu aspoň 12 hodín, aby ste sa vyhli spáleniu.
 • Rozpustnosť: v tukoch av liehu
 • Flash bod: 46°C

Použitie

Limetkový esenciálny olej je možné používať na miesto Citrónového esenciálneho oleja pre svoje čistiace účinky ako aj na chrípku a prechladnutie. Niektorí ľudia uprednostňujú arómu limetkového esenciálneho oleja na rozptyľovanie jednak ako dezinfekčný prostriedok a jednak na zlepšenie nálady. Striedanie tohto oleja s inými olejmi môže oživiť používané vône.

Ďalším použitím Limetkového esenciálneho oleja môže byť čistenie pleti, kedy mnohí tvrdia, že zlepšuje vzhľad a pevnosť kože.

Zloženie

 • 100% prírodný esenciálny olej, destilovaný s vodnou parou
 • INCI: Citrus Aurantifolia Oil
 • Obsahuje: d-dimonén, Linalool, pin-2(10)-e, pin-2(3)-en, citral

Upozornenie

Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádzať pri výrobkoch liečebné tvrdenia. Preto vám nemôžeme podať ďalšie zaujímavé informácie a musíme vás odkázať na verejne dostupné zdroje na internete.

Nariadenie (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí:

 • Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • PRI POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
 • Skladujte uzamknuté. Odstráňte obsah/obal odovzdaním oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.
 • Signálne slovo: Nebezpečenstvo
 • H226, horľavá kvapalina a pary.
 • H304, Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže byť fatálne.
 • H315, spôsobuje podráždenie kože.
 • H317, Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H410, Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • Po manipulácii dôkladne umyte ruky a zasiahnuté časti tela.

CAS: 90063-52-8<(p>

Parametre
Jednotkový objem (ml)10
Veľkosť balenia (ks)1
Krajina pôvoduMexiko
Hodnotenia a recenzie
4,5
3,5
nádherná vůně5
Záleží nám na vašom súkromí

Ekokoza má rada cookies! Súbory cookie nám pomáhajú ponúkať správne produkty, príjemné zľavy a ďalšie skvelé služby. Stačí nám dať súhlas na ich používanie.

Upraviť moje voľbyPovoliť všetko