Ylang ylang silice

Ylang ylang silica, 100 ml

ID produktu4197
Sladká a zmyselná vôňa, ktorá vám prinesie radosť a zmyselnosť. Výkonné afrodiziakum, je stimulujúce a osviežujúce. Je známe, že pôsobí proti depresii a podráždenosti.Viac informácií
7,49 EUR 6,19 EUR bez DPH

Neviete, ako si vybrať produkt? Napíšte nám na: eshop@ekokoza.cz

Popis

Charakteristika

 • Sladká a zmyselná vôňa, ktorá vám prinesie radosť a zmyselnosť. Výkonné afrodiziakum, je stimulujúce a osviežujúce. Je známe, že pôsobí proti depresii a podráždenosti.
 • Kozmetická vôňa
 • Rozpustnosť: v tukoch av liehu

Použitie

Dávať konečnú vôňu vyrobeným mydlám či krémom je jedna z najkrajších činností, nižšie nájdete naše odporúčania pre dávkovanie kozmetických vôní, nemusíte sa ale odporúčaním riadiť a môžete si ho upraviť podľa ľubovôle:

 • Dávkovanie: 1 - 3%
 • Studený proces výroby mydla odporúčame 30 g vône na každý kilogram tukov / olejov vo vašom recepte.
 • Horúci proces výroby mydla odporúčame 15-20 g vône na každý kilogram tukov / olejov vo vašom recepte.
 • Mydlové základy odporúčame 10 g vône na každý kilogram tukov / olejov vo vašom recepte.
 • Pre pleťové vody, krémy, balzamy, šampóny, kúpeľové gély, atď., odporúčame medzi 1-3%.
 • Signálne slovo: Nebezpečenstvo
 • H315 Dráždi kožu
 • H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí
 • H361 Podozrenie, že spôsobuje poškodenie reprodukčnej schopnosti alebo plodu v tele matky.
 • H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM.
 • P362+P364 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred opätovným použitím vyperte.
 • P405 Uchovávajte uzamknuté.
 • P501 Odstráňte obsah/obal podľa platných predpisov.

Zloženie

 • Vonná kompozícia

 

Obrázok je iba ilustratívny! Predmetom dodávky je iba vôňa.

Parametre
Jednotkový objem (ml)100
Veľkosť balenia (ks)1
Hodnotenia a recenzie
Produkt nebol hodnotený+ pridať recenziu
Záleží nám na vašom súkromí

Ekokoza má rada cookies! Súbory cookie nám pomáhajú ponúkať správne produkty, príjemné zľavy a ďalšie skvelé služby. Stačí nám dať súhlas na ich používanie.

Upraviť moje voľbyPovoliť všetko