Vodná orchidea (lekno)

Vodná orchidea (lekno), 50 ml

ID produktu4203
Bohatá, zmyselná kvetinová vôňa s mäkkými tónmi ruže.Viac informácií
10,00 EUR 8,26 EUR bez DPH

Neviete, ako si vybrať produkt? Napíšte nám na: eshop@ekokoza.cz

Popis

Charakteristika

 • Bohatá, zmyselná kvetinová vôňa s mäkkými tónmi ruže.
 • Kozmetická vôňa
 • Rozpustnosť: v tukoch av liehu
 • Flash bod: > 100 °C

Použitie

Dávať konečnú vôňu vyrobeným mydlám či krémom je jedna z najkrajších činností, nižšie nájdete naše odporúčania pre dávkovanie kozmetických vôní, nemusíte sa ale odporúčaním riadiť a môžete si ho upraviť podľa ľubovôle:

 • Dávkovanie: 1 - 3%
 • Studený proces výroby mydla odporúčame 30 g vône na každý kilogram tukov / olejov vo vašom recepte.
 • Horúci proces výroby mydla odporúčame 15-20 g vône na každý kilogram tukov / olejov vo vašom recepte.
 • Mydlové základy odporúčame 10 g vône na každý kilogram tukov / olejov vo vašom recepte.
 • Pre pleťové vody, krémy, balzamy, šampóny, kúpeľové gély, atď., odporúčame medzi 1-3%.

Upozornenie

 • Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádzať pri výrobkoch liečebné tvrdenia. Preto vám nemôžeme podať ďalšie zaujímavé informácie a musíme vás odkázať na verejne dostupné zdroje na internete.
 • Nariadenie (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí:
 • Bezpečnostné upozornenie: Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • PRI POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
 • Uchovávajte mimo dosahu detí. Skladujte uzamknuté.
 • Odstráňte obsah/obal odovzdaním oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.
 • Signálne slovo: Varovanie
 • H317, Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H319, Spôsobuje vážne podráždenie očí. H411, Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • Trieda a kategórie nebezpečenstva: Poškodenie očí/podráždenie - Kategória 2, Kožná senzibilizácia - Kategória 1, Nebezpečnosť pre vodné prostredie - Kategória dlhodobého nebezpečenstva 2

Zloženie

 • Vonná kompozícia
 • EUH208, Obsahuje (E) -1- (2,6,6-Trimetyl-1,3-Cyklohexadién-1-Yl) -2-Butén-1-Jeden, Delta-Damascone, Undec-10-Enal. Môže vyvolať alergickú reakciu.
 • Doplnkový EUH208, Obsahuje NEZDELANIE, RUŽOVÝ KETONE-4. Môže vyvolať alergickú reakciu.
 • Nebezpečenstvo - Obsahuje: d-dimonén, Linalool, pin-2(10)-e, pin-2(3)-en, citral
Parametre
Jednotkový objem (ml)50
Veľkosť balenia (ks)1
ZnačkaGracefruit
Hodnotenia a recenzie
Produkt nebol hodnotený+ pridať recenziu
Záleží nám na vašom súkromí

Ekokoza má rada cookies! Súbory cookie nám pomáhajú ponúkať správne produkty, príjemné zľavy a ďalšie skvelé služby. Stačí nám dať súhlas na ich používanie.

Upraviť moje voľbyPovoliť všetko