Vetiver esenciálny olej

Vetiver esenciálny olej, 10 ml

ID produktu4434
Vetiver je plný antiseptických a antispasmodických vlastností, ktoré sa využívajú najmä v produktoch na podporu pokojného spánku. Je známe, že jeho aróma je hlboko vyvažujúca, upokojujúca a uzemňujúca.Viac informácií
7,60 EUR 6,28 EUR bez DPH

Neviete, ako si vybrať produkt? Napíšte nám na: eshop@ekokoza.cz

Popis

Charakteristika

 • Vetiverový olej je členom čeľade Poaceae. Tento olej má zemitú, drevitú vôňu a je klasifikovaný ako základný tón. Vetiver sa dobre mieša so zemitými, mätovými a drevitými olejmi.
 • Vetiver je plný antiseptických a antispasmodických vlastností, ktoré sa využívajú najmä v produktoch na podporu pokojného spánku. Je známe, že jeho aróma je hlboko vyvažujúca, upokojujúca a uzemňujúca.
 • Esenciálny olej
 • Rastlina vetiver je známa už od čias starovekej Indie a pre svoje upokojujúce účinky je nazývaná „olejom pokoja“. Esenciálny olej sa dokonca v aromaterapii používa na zmiernenie hnevu, hystérie a podráždenosti.
 • Botanický názov: Vetiveria zizaniodes, používa sa koreň
 • Extrakčná parná destilácia
 • Konzistencia je ťažká a viskózna. Vôňa Vetiver má zemitú, drevitú vôňu charakteristickú pre väčšinu esenciálnych olejov získaných z koreňov v zemi. Mieša sa so zemitými, mätovými a drevitými olejmi.

Použitie

 • Nikdy nepoužívajte čisté oleje na pokožku bez riedenia, nikdy nepoužívajte vnútorne, chráňte pred deťmi a očami, vždy skontrolujte, či neexistujú nejaké zdravotné problémy, ktoré by mohli spôsobiť problém. Ak máte nejaké pochybnosti, vyhľadajte pomoc.

Upozornenie

 • Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádzať pri výrobkoch liečebné tvrdenia. Preto vám nemôžeme podať ďalšie zaujímavé informácie a musíme vás odkázať na verejne dostupné zdroje na internete.
 • Nariadenie (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí:
 • Bezpečnostné upozornenie: Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • PRI POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
 • Uchovávajte mimo dosahu detí. Skladujte uzamknuté.
 • Odstráňte obsah/obal odovzdaním oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.
 • Uchovávajte prosím mimo dosahu detí a zvierat a používajte vonné oleje na dobre vetranom mieste. Pokiaľ je vaša pokožka citlivá, používajte rukavice. S vonnými olejmi treba vždy zaobchádzať opatrne a bezpečne.
 • Signálne slovo: Varovanie
 • H315 - Dráždi kožu.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H411 – Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • P262 - Zabráňte vniknutiu do očí, na koži alebo na odev.
 • P280 - Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
 • P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P305 + P351 + P338 – PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút nepretržite vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, pokiaľ sú nasadené a je to ľahké - pokračujte vo vyplachovaní.
 • P391 – Zoberte uniknutý produkt.
Parametre
Jednotkový objem (ml)10
Veľkosť balenia (ks)1
Krajina pôvoduIndonézia
Hodnotenia a recenzie
Produkt nebol hodnotený+ pridať recenziu
Záleží nám na vašom súkromí

Ekokoza má rada cookies! Súbory cookie nám pomáhajú ponúkať správne produkty, príjemné zľavy a ďalšie skvelé služby. Stačí nám dať súhlas na ich používanie.

Upraviť moje voľbyPovoliť všetko