Vanilka

Vanilka, 50 ml

ID produktu4140
Čistá vôňa vanilky, nevonia ako sladká vanilková zmrzlina, ale dymovo, ako pravá vanilka.Viac informácií
7,60 EUR 6,28 EUR bez DPH

Neviete, ako si vybrať produkt? Napíšte nám na: eshop@ekokoza.cz

Popis

Charakteristika

 • Čistá vôňa vanilky, nevonia ako sladká vanilková zmrzlina, ale dymovo, ako pravá vanilka.
 • Flash bod: > 70 °C

Upozornenie

 • Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádzať pri výrobkoch liečebné tvrdenia. Preto vám nemôžeme podať ďalšie zaujímavé informácie a musíme vás odkázať na verejne dostupné zdroje na internete.
 • Nariadenie (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí:
 • Bezpečnostné upozornenie: Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • PRI POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
 • Uchovávajte mimo dosahu detí. Skladujte uzamknuté.
 • Odstráňte obsah/obal odovzdaním oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.
 • Signálne slovo: Varovanie
 • Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 Štandardné vety o nebezpečnosti:

  • H317, Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
  • H411, Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

  Zloženie

  • Vanilla Madar Corp (Contains:1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetrametyl-2-naphthalenyl) etanone, Butyric acid, Isoeugenol, Vanillin)
Parametre
Jednotkový objem (ml)50
Veľkosť balenia (ks)1
Hodnotenia a recenzie
Produkt nebol hodnotený+ pridať recenziu
Záleží nám na vašom súkromí

Ekokoza má rada cookies! Súbory cookie nám pomáhajú ponúkať správne produkty, príjemné zľavy a ďalšie skvelé služby. Stačí nám dať súhlas na ich používanie.

Upraviť moje voľbyPovoliť všetko