Vanilka

Vanilka, 1 l

ID produktu4137
Čistá vôňa vanilky, nevonia ako sladká vanilková zmrzlina, ale dymovo, ako pravá vanilka.Viac informácií
108,00 EUR 89,26 EUR bez DPH

Neviete, ako si vybrať produkt? Napíšte nám na: eshop@ekokoza.cz

Popis

Charakteristika

 • Čistá vôňa vanilky, nevonia ako sladká vanilková zmrzlina, ale dymovo, ako pravá vanilka.
 • Flash bod: > 70 °C

Upozornenie

 • Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádzať pri výrobkoch liečebné tvrdenia. Preto vám nemôžeme podať ďalšie zaujímavé informácie a musíme vás odkázať na verejne dostupné zdroje na internete.
 • Nariadenie (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí:
 • Bezpečnostné upozornenie: Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • PRI POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
 • Uchovávajte mimo dosahu detí. Skladujte uzamknuté.
 • Odstráňte obsah/obal odovzdaním oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.
 • Signálne slovo: Varovanie
 • Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 Štandardné vety o nebezpečnosti:

  • H317, Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
  • H411, Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

  Zloženie

  • Vanilla Madar Corp (Contains:1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetrametyl-2-naphthalenyl) etanone, Butyric acid, Isoeugenol, Vanillin)
Parametre
Jednotkový objem (ml)1000
Veľkosť balenia (ks)1
Hodnotenia a recenzie
Produkt nebol hodnotený+ pridať recenziu
Záleží nám na vašom súkromí

Ekokoza má rada cookies! Súbory cookie nám pomáhajú ponúkať správne produkty, príjemné zľavy a ďalšie skvelé služby. Stačí nám dať súhlas na ich používanie.

Upraviť moje voľbyPovoliť všetko