Vanilka

Vanilka, 1 l

ID produktu4137
Čistá vôňa vanilky, nevonia ako sladká vanilková zmrzlina, ale dymovo, ako pravá vanilka.Viac informácií
110,75 EUR 91,53 EUR bez DPH

Chcete pomôcť s nákupom? Zavolajte nám: +420 601 365 245

Neviete, ako si vybrať produkt? Napíšte nám na: eshop@ekokoza.cz

Popis

Charakteristika

 • Čistá vôňa vanilky, nevonia ako sladká vanilková zmrzlina, ale dymovo, ako pravá vanilka.
 • Flash bod: > 70 °C

Upozornenie

 • Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádzať pri výrobkoch liečebné tvrdenia. Preto vám nemôžeme podať ďalšie zaujímavé informácie a musíme vás odkázať na verejne dostupné zdroje na internete.
 • Nariadenie (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí:
 • Bezpečnostné upozornenie: Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • PRI POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
 • Uchovávajte mimo dosahu detí. Skladujte uzamknuté.
 • Odstráňte obsah/obal odovzdaním oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.
 • Signálne slovo: Varovanie
 • Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 Štandardné vety o nebezpečnosti:

  • H317, Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
  • H411, Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

  Zloženie

  • Vanilla Madar Corp (Contains:1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetrametyl-2-naphthalenyl) etanone, Butyric acid, Isoeugenol, Vanillin)
Jednotkový objem (ml)1000
Veľkosť balenia (ks)1
Recenzie produktov
Produkt nebol hodnotenýPridať hodnotenie
Záleží nám na vašom súkromí

Ekokoza má rada cookies! Súbory cookie nám pomáhajú ponúkať správne produkty, príjemné zľavy a ďalšie skvelé služby. Stačí nám dať súhlas na ich používanie.

Podrobné nastaveniePovoliť všetko