Uhorková vôňa

Uhorková vôňa, 10 ml

(1)
ID produktu4101
Ľahká, svieža vôňa s tónmi uhorky v kombinácii s kvetinovými tónmi ruže, jazmínu a bieleho lekna na báze cédra a vanilky.Viac informácií
2,12 EUR 1,75 EUR bez DPH

Neviete, ako si vybrať produkt? Napíšte nám na: eshop@ekokoza.cz

Popis

Charakteristika

 • Ľahká, svieža vôňa s tónmi uhorky v kombinácii s kvetinovými tónmi ruže, jazmínu a bieleho lekna na báze cédra a vanilky.
 • Kozmetická vôňa
 • Rozpustnosť: v tukoch av liehu

Použitie

Dávať konečnú vôňu vyrobeným mydlám či krémom je jedna z najkrajších činností, nižšie nájdete naše odporúčania pre dávkovanie kozmetických vôní, nemusíte sa ale odporúčaním riadiť a môžete si ho upraviť podľa ľubovôle:

 • Dávkovanie: 1 - 3%
 • Studený proces výroby mydla odporúčame 30 g vône na každý kilogram tukov / olejov vo vašom recepte.
 • Horúci proces výroby mydla odporúčame 15-20 g vône na každý kilogram tukov / olejov vo vašom recepte.
 • Mydlové základy odporúčame 10 g vône na každý kilogram tukov / olejov vo vašom recepte.
 • Pre pleťové vody, krémy, balzamy, šampóny, kúpeľové gély, atď., odporúčame medzi 1-3%

Upozornenie

 • Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádzať pri výrobkoch liečebné tvrdenia. Preto vám nemôžeme podať ďalšie zaujímavé informácie a musíme vás odkázať na verejne dostupné zdroje na internete.
 • Nariadenie (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí:
 • Bezpečnostné upozornenie: Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • Uchovávajte mimo dosahu detí. Skladujte uzamknuté.
 • PRI POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
 • Odstráňte obsah/obal odovzdaním oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.
 • Signálne slovo: Varovanie
 • H315, Dráždi kožu.
 • H317, Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H319, Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H361, Podozrenie na poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa (spôsob expozície).
 • H411,Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Zloženie

 • Vonná kompozícia
 • EUH208, obsahuje linalyl-acetát. Môže vyvolať alergickú reakciu. (Obsahuje: 1- (1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametyl-2-naftalenyl) etanon, 2-metyl-3- (p-izopropylfenyl ) propionaldehyd, fenetylalkohol, alfa-metyl 1,3-benzodioxol-5-propionaldehyd
Parametre
Jednotkový objem (ml)10
Veľkosť balenia (ks)1
Hodnotenia a recenzie
5
5
Záleží nám na vašom súkromí

Ekokoza má rada cookies! Súbory cookie nám pomáhajú ponúkať správne produkty, príjemné zľavy a ďalšie skvelé služby. Stačí nám dať súhlas na ich používanie.

Upraviť moje voľbyPovoliť všetko