Tea tree

Tea tree, 50 ml

ID produktu4603
100% prírodný esenciálny olej je veľmi obľúbený ako hlavný širokospektrálny antibakteriálny a antivírusový olejček.Viac informácií
10,00 EUR 8,26 EUR bez DPH

Neviete, ako si vybrať produkt? Napíšte nám na: eshop@ekokoza.cz

Popis

Charakteristika

 • Botanický názov: Melaleuca alternifolia
 • Spôsob výroby: destilácia vodnou parou
 • Flash Point: 56-59 °C
 • Destilovaný orgán: list

Použitie

 • Je veľmi obľúbený ako hlavný širokospektrálny antibakteriálny a antivírusový olejček. Tento olej je široko používaný pri ORL infekciách, pri infekciách kože alebo úst. Je výborný na akné a kožné pupienky. Je povzbudzujúce a osviežujúce, odstraňuje prechodnú únavu.
 • Antibakteriálne, antivírusové
 • Vysoko účinný proti parazitom a antimykotický
 • Proti kŕčom
 • Ústne Infekcie: vredy, abscesy, zápal ďasien
 • Infekcia ORL: Ušné infekcie, zápal nosohltana
 • Gynekologické infekcie: vaginálny výtok, zápal pošvy, salpingtes
 • Infekcia močových ciest: cystitída, uretritída
 • Parazitárne: svrab, pásový opar, Črevné parazitózy: lamblia, Ascaris
 • Kožný absces, akné, ekzémy
 • Slabosť, celkové vyčerpanosti, únava
 • Kŕčové žily, ťažké nohy, hemoroidy
 • Prevencia popálenia kože rádioterapia
 • Vonkajšie použitie: 3-4 kvapky masáže lokálne na koži, na únavu, masáž pozdĺž chrbtice
  • Upozornenie
   • Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádzať pri výrobkoch liečebné tvrdenia. Preto vám nemôžeme podať ďalšie zaujímavé informácie a musíme vás odkázať na verejne dostupné zdroje na internete.
   • Nariadenie (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí:
   • Bezpečnostné upozornenie: Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Uchovávajte mimo dosahu detí. PRI POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. Skladujte uzamknuté. Odstráňte obsah/obal odovzdaním oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.
   • Signálne slovo Nebezpečenstvo
   • Štandardné vety o nebezpečnosti H226 Horľavá kvapalina a pary. H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže byť fatálne. H315 Dráždi kožu. H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
   • Obsahuje p-mentha-1,4-dién, Alpha Terpinene, terpinolén, Alpha Pinene, 1, 8 cineol, p-Cymene, (S) -p-mentha-1,8-dien

   Číslo CAS: 85085-48-9, alternatívne číslo CAS: 68647-73-4, číslo EINECS: 285-377-1

Parametre
Jednotkový objem (ml)50
Veľkosť balenia (ks)1
Krajina pôvoduAustrália
Hodnotenia a recenzie
Produkt nebol hodnotený+ pridať recenziu
Záleží nám na vašom súkromí

Ekokoza má rada cookies! Súbory cookie nám pomáhajú ponúkať správne produkty, príjemné zľavy a ďalšie skvelé služby. Stačí nám dať súhlas na ich používanie.

Upraviť moje voľbyPovoliť všetko