Škoricová silica

Škoricová silica, 10 ml

(1)
ID produktu4588
Škorica krásne vonia v mydlách. Má silnú korenenú vôňu, ktorá je pikantná a zemitá.Viac informácií
2,08 EUR 1,72 EUR bez DPH

Neviete, ako si vybrať produkt? Napíšte nám na: eshop@ekokoza.cz

Popis

Charakteristika

 • Škorica krásne vonia v mydlách. Silná korenená vôňa, pikantná a zemitá.

Nariadenie (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí

Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádzať pri výrobkoch liečebné tvrdenia. Preto vám nemôžeme podať ďalšie zaujímavé informácie a musíme vás odkázať na verejne dostupné zdroje na internete.

 • Bezpečnostné upozornenie: Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • Skladujte uzamknuté.
 • PRI POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
 • Odstráňte obsah/obal odovzdaním oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.
 • Signálne slovo: Nebezpečenstvo
 • H312 Škodlivý pri kontakte s pokožkou
 • H315 Dráždi kožu.
 • H317 môže spôsobiť alergické reakcie na vašu pokožku.
 • H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Parametre
Jednotkový objem (ml)10
Veľkosť balenia (ks)1
Hodnotenia a recenzie
5
5
Záleží nám na vašom súkromí

Ekokoza má rada cookies! Súbory cookie nám pomáhajú ponúkať správne produkty, príjemné zľavy a ďalšie skvelé služby. Stačí nám dať súhlas na ich používanie.

Upraviť moje voľbyPovoliť všetko