Ružové drevo

Ružové drevo, 100 ml

ID produktu4573
Ružové drevo sa používa ako súčasť kúpeľových a umývacích olejov a regeneračných preparátov na suchú a citlivú pleť.Viac informácií
27,20 EUR 22,48 EUR bez DPH

Neviete, ako si vybrať produkt? Napíšte nám na: eshop@ekokoza.cz

Popis

Charakteristika

 • Vôňa sladká, drevitá, ovocná, kvetinová vôňa.
 • Rozpustnosť v tukoch av liehu

Upozornenie

 • Určené iba pre dospelých.
 • Nie je vhodné na použitie pre deti, v tehotenstve či pri dojčení.
 • Predávkovaním si môžete spôsobiť podráždenie a precitlivenosť kože.

Použitie

 • Súčasť kúpeľových a umývacích olejov a regeneračných preparátov na suchú a citlivú pleť.
 • Účinný proti candide albicans.
 • Pre svoju jemnosť vhodný do preparátov na citlivú pleť a pri kožných problémoch ako sú suché ekzémy, psoriáza, neurodermatitída.
 • Vhodná zložka do preparátov proti striám.

Nariadenie (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí

Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádzať pri výrobkoch liečebné tvrdenia. Preto vám nemôžeme podať ďalšie zaujímavé informácie a musíme vás odkázať na verejne dostupné zdroje na internete.

 • Bezpečnostné upozornenie: Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • Skladujte uzamknuté.
 • PRI POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
 • Uniknutý produkt zoberte. Odstráňte obsah/obal odovzdaním oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.
 • H31 Signálne slovo Nebezpečenstvo
 • Nebezpečné komponenty na etiketovanie: Palmarosa olej, Terpény z ružového dreva
 • H315 Dráždi kožu.
 • H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
 • H317 môže spôsobiť alergické reakcie na vašu pokožku. Po manipulácii dôkladne umyte ruky a zasiahnuté časti tela. Používajte ochranné rukavice.
 • Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
 • Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

INCI

 • Dalbergia Sissoo Wood
Parametre
Jednotkový objem (ml)100
Veľkosť balenia (ks)1
Hodnotenia a recenzie
Produkt nebol hodnotený+ pridať recenziu
Záleží nám na vašom súkromí

Ekokoza má rada cookies! Súbory cookie nám pomáhajú ponúkať správne produkty, príjemné zľavy a ďalšie skvelé služby. Stačí nám dať súhlas na ich používanie.

Upraviť moje voľbyPovoliť všetko