Ruže a Neroli

Ruže a Neroli, 50 ml

ID produktu4301
Ružová vôňa spolu s tónmi citrusu, neroli, citrónu a grepu.Viac informácií
10,00 EUR 8,26 EUR bez DPH

Neviete, ako si vybrať produkt? Napíšte nám na: eshop@ekokoza.cz

Popis

Charakteristika

 • Ružová vôňa spolu s tónmi citrusu, neroli, citrónu a grepu.
 • Flash bod: > 100 °C
 • Rozpustnosť: v tukoch av liehu

Použitie
 • Dávkovanie: 1 - 3%
 • Upozornenie

  • Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádzať pri výrobkoch liečebné tvrdenia. Preto vám nemôžeme podať ďalšie zaujímavé informácie a musíme vás odkázať na verejne dostupné zdroje na internete.
  • Nariadenie (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí:
  • Bezpečnostné upozornenie: Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
  • PRI POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
  • Uchovávajte mimo dosahu detí. Skladujte uzamknuté.
  • Odstráňte obsah/obal odovzdaním oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.
  • Signálne slovo: Varovanie
  • Poleptanie/podráždenie kože - kategória 2
  • Poškodenie/podráždenie očí kategória 2
  • Kožná senzibilizácia - kategória 1
  • Nebezpečný pre vodné prostredie - kategória dlhodobého nebezpečenstva 2
  • H315, Dráždi kožu.
  • H317, Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
  • H319, Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H411, Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

  Zloženie

  • Vonná kompozícia
  • Rose & Neroli Fragrance 450611 (obsahuje: Citronellol, Geraniol, Hydroxycitronellal, Tetrametyl Acetyloctahydronaphthalenes)
  Parametre
  Jednotkový objem (ml)50
  Veľkosť balenia (ks)1
  ZnačkaGracefruit
  Hodnotenia a recenzie
  Produkt nebol hodnotený+ pridať recenziu
  Záleží nám na vašom súkromí

  Ekokoza má rada cookies! Súbory cookie nám pomáhajú ponúkať správne produkty, príjemné zľavy a ďalšie skvelé služby. Stačí nám dať súhlas na ich používanie.

  Upraviť moje voľbyPovoliť všetko