Ruže a Neroli

Ruže a Neroli, 1 l

ID produktu4298
Ružová vôňa spolu s tónmi citrusu, neroli, citrónu a grepu.Viac informácií
106,64 EUR 88,14 EUR bez DPH

Chcete pomôcť s nákupom? Zavolajte nám: +420 601 365 245

Neviete, ako si vybrať produkt? Napíšte nám na: eshop@ekokoza.cz

Popis

Charakteristika

 • Ružová vôňa spolu s tónmi citrusu, neroli, citrónu a grepu.
 • Flash bod: > 100 °C
 • Rozpustnosť: v tukoch av liehu

Použitie
 • Dávkovanie: 1 - 3%
 • Upozornenie

  • Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádzať pri výrobkoch liečebné tvrdenia. Preto vám nemôžeme podať ďalšie zaujímavé informácie a musíme vás odkázať na verejne dostupné zdroje na internete.
  • Nariadenie (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí:
  • Bezpečnostné upozornenie: Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
  • PRI POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
  • Uchovávajte mimo dosahu detí. Skladujte uzamknuté.
  • Odstráňte obsah/obal odovzdaním oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.
  • Signálne slovo: Varovanie
  • Poleptanie/podráždenie kože - kategória 2
  • Poškodenie/podráždenie očí kategória 2
  • Kožná senzibilizácia - kategória 1
  • Nebezpečný pre vodné prostredie - kategória dlhodobého nebezpečenstva 2
  • H315, Dráždi kožu.
  • H317, Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
  • H319, Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H411, Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

  Zloženie

  • Vonná kompozícia
  • Rose & Neroli Fragrance 450611 (obsahuje: Citronellol, Geraniol, Hydroxycitronellal, Tetrametyl Acetyloctahydronaphthalenes)
  Jednotkový objem (ml)1000
  Veľkosť balenia (ks)1
  ZnačkaGracefruit
  Recenzie produktov
  Produkt nebol hodnotenýPridať hodnotenie
  Záleží nám na vašom súkromí

  Ekokoza má rada cookies! Súbory cookie nám pomáhajú ponúkať správne produkty, príjemné zľavy a ďalšie skvelé služby. Stačí nám dať súhlas na ich používanie.

  Podrobné nastaveniePovoliť všetko