Ostružina a bazalka

Ostružina a bazalka, 50 ml

ID produktu4176
Osviežujúca a sofistikovaná vôňa, kde horné tóny sú vôňou čerstvej bazalky v kombinácii so zrelými ostružinami a podtónmi citrusových plodov.Viac informácií
10,24 EUR 8,46 EUR bez DPH

Chcete pomôcť s nákupom? Zavolajte nám: +420 601 365 245

Neviete, ako si vybrať produkt? Napíšte nám na: eshop@ekokoza.cz

Popis

Charakteristika

 • Osviežujúca a sofistikovaná vôňa, kde horné tóny sú vôňou čerstvej bazalky v kombinácii so zrelými ostružinami a podtónmi citrusových plodov.
 • Flash bod: 85 °C

Upozornenie

 • Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádzať pri výrobkoch liečebné tvrdenia. Preto vám nemôžeme podať ďalšie zaujímavé informácie a musíme vás odkázať na verejne dostupné zdroje na internete.
 • Nariadenie (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí:
 • Bezpečnostné upozornenie: Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • PRI POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
 • Uchovávajte mimo dosahu detí. Skladujte uzamknuté.
 • Odstráňte obsah/obal odovzdaním oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.
 • Signálne slovo: Varovanie
 • Žieravosť/podráždenie kože - kategória 2
 • Poškodenie očí/podráždenie - kategória 2
 • Kožná senzibilizácia - kategória 1
 • Nebezpečný pre vodné prostredie - kategória dlhodobého nebezpečenstva 2
 • H315, Dráždi kožu.
 • H317, Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H319, Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H411, Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • Klasifikácia podľa smernice 1999/45/ES: Xi, Dráždivý. N, nebezpečné pre životné prostredie.
 • Obsahuje: Blackberry & Basil Fragrance 289739 (Contains:4-Tert-Butylcyclohexyl, Acetate, Geraniol, Tetrahydrolinalool, Tetrametyl, Acetyloctahydronaphthalenes

 

Obrázok je iba ilustratívny! Predmetom dodávky je iba vôňa.

Jednotkový objem (ml)50
Veľkosť balenia (ks)1
ZnačkaGracefruit
Recenzie produktov
Produkt nebol hodnotenýPridať hodnotenie
Záleží nám na vašom súkromí

Ekokoza má rada cookies! Súbory cookie nám pomáhajú ponúkať správne produkty, príjemné zľavy a ďalšie skvelé služby. Stačí nám dať súhlas na ich používanie.

Podrobné nastaveniePovoliť všetko