Ostružina a bazalka

Ostružina a bazalka, 10 ml

ID produktu4174
Osviežujúca a sofistikovaná vôňa, kde horné tóny sú vôňou čerstvej bazalky v kombinácii so zrelými ostružinami a podtónmi citrusových plodov.Viac informácií
2,28 EUR 1,88 EUR bez DPH

Neviete, ako si vybrať produkt? Napíšte nám na: eshop@ekokoza.cz

Popis

Charakteristika

 • Osviežujúca a sofistikovaná vôňa, kde horné tóny sú vôňou čerstvej bazalky v kombinácii so zrelými ostružinami a podtónmi citrusových plodov.
 • Flash bod: 85 °C

Upozornenie

 • Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádzať pri výrobkoch liečebné tvrdenia. Preto vám nemôžeme podať ďalšie zaujímavé informácie a musíme vás odkázať na verejne dostupné zdroje na internete.
 • Nariadenie (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí:
 • Bezpečnostné upozornenie: Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • PRI POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
 • Uchovávajte mimo dosahu detí. Skladujte uzamknuté.
 • Odstráňte obsah/obal odovzdaním oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.
 • Signálne slovo: Varovanie
 • Žieravosť/podráždenie kože - kategória 2
 • Poškodenie očí/podráždenie - kategória 2
 • Kožná senzibilizácia - kategória 1
 • Nebezpečný pre vodné prostredie - kategória dlhodobého nebezpečenstva 2
 • H315, Dráždi kožu.
 • H317, Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H319, Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H411, Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • Klasifikácia podľa smernice 1999/45/ES: Xi, Dráždivý. N, nebezpečné pre životné prostredie.
 • Obsahuje: Blackberry & Basil Fragrance 289739 (Contains:4-Tert-Butylcyclohexyl, Acetate, Geraniol, Tetrahydrolinalool, Tetrametyl, Acetyloctahydronaphthalenes

 

Obrázok je iba ilustratívny! Predmetom dodávky je iba vôňa.

Parametre
Jednotkový objem (ml)10
Veľkosť balenia (ks)1
ZnačkaGracefruit
Hodnotenia a recenzie
Produkt nebol hodnotený+ pridať recenziu
Záleží nám na vašom súkromí

Ekokoza má rada cookies! Súbory cookie nám pomáhajú ponúkať správne produkty, príjemné zľavy a ďalšie skvelé služby. Stačí nám dať súhlas na ich používanie.

Upraviť moje voľbyPovoliť všetko