Orchidea a vanilla
Orchidea a vanilla
Orchidea a vanilla

Orchidea a vanilla, 50 ml

ID produktu4231
Svieža, kvetinová a vanilková vôňa. Príjemná vôňa vhodná do výroby krémov, mydiel, mastičiek.Viac informácií
4,87 EUR 4,03 EUR bez DPH

Chcete pomôcť s nákupom? Zavolajte nám: +420 601 365 245

Neviete, ako si vybrať produkt? Napíšte nám na: eshop@ekokoza.cz

Popis

Charakteristika

 • Svieža, kvetinová a vanilková vôňa. Príjemná vôňa vhodná do výroby krémov, mydiel, mastičiek.
 • Kozmetická vôňa
 • Rozpustnosť: v tukoch av liehu

Použitie

 • Naše vonné oleje boli špeciálne vyvinuté tak, aby boli vhodné pre mydlá, sviečky a predmety na starostlivosť o pleť a vlasy. Vône sú extrémne bohaté, komplexné a trvanlivé.
 • Sú vyrábané s najnovším technickým vybavením, vrátane hmotnostnej spektroskopie, plynovej chromatografia, simulovanej extrakcie kritickej kvapaliny a metód rotačnej extrakcie pár.
 • Pamätajte, že vonné oleje sú čiastočne syntetické a nemali by sa zamieňať s prírodnými éterickými olejmi.
 • Dávkovanie: 1 - 3%

Upozornenie

 • Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádzať pri výrobkoch liečebné tvrdenia. Preto vám nemôžeme podať ďalšie zaujímavé informácie a musíme vás odkázať na verejne dostupné zdroje na internete.
 • Nariadenie (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí:
 • Bezpečnostné upozornenie: Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • PRI POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
 • Uchovávajte mimo dosahu detí. Skladujte uzamknuté.
 • Odstráňte obsah/obal odovzdaním oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.
 • Signálne slovo: Varovanie
 • Dráždivosť kože, kategória 2
 • Senzibilizácia pre kožu, kategória 1
 • Dráždivosť pre oči, kategória 2
 • Nebezpečný pre životné prostredie, chronicky, kategória 2
 • H315 Dráždi kožu
 • H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu
 • H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí
 • H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami
 • H305 + 351 + 338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.

Zloženie

 • Vonná kompozícia
Jednotkový objem (ml)50
Veľkosť balenia (ks)1
Recenzie produktov
Produkt nebol hodnotenýPridať hodnotenie
Záleží nám na vašom súkromí

Ekokoza má rada cookies! Súbory cookie nám pomáhajú ponúkať správne produkty, príjemné zľavy a ďalšie skvelé služby. Stačí nám dať súhlas na ich používanie.

Podrobné nastaveniePovoliť všetko