Orchidea a vanilla
Orchidea a vanilla
Orchidea a vanilla

Orchidea a vanilla, 50 ml

ID produktu4231
Svieža, kvetinová a vanilková vôňa. Príjemná vôňa vhodná do výroby krémov, mydiel, mastičiek.Viac informácií
4,76 EUR 3,93 EUR bez DPH

Neviete, ako si vybrať produkt? Napíšte nám na: eshop@ekokoza.cz

Popis

Charakteristika

 • Svieža, kvetinová a vanilková vôňa. Príjemná vôňa vhodná do výroby krémov, mydiel, mastičiek.
 • Kozmetická vôňa
 • Rozpustnosť: v tukoch av liehu

Použitie

 • Naše vonné oleje boli špeciálne vyvinuté tak, aby boli vhodné pre mydlá, sviečky a predmety na starostlivosť o pleť a vlasy. Vône sú extrémne bohaté, komplexné a trvanlivé.
 • Sú vyrábané s najnovším technickým vybavením, vrátane hmotnostnej spektroskopie, plynovej chromatografia, simulovanej extrakcie kritickej kvapaliny a metód rotačnej extrakcie pár.
 • Pamätajte, že vonné oleje sú čiastočne syntetické a nemali by sa zamieňať s prírodnými éterickými olejmi.
 • Dávkovanie: 1 - 3%

Upozornenie

 • Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádzať pri výrobkoch liečebné tvrdenia. Preto vám nemôžeme podať ďalšie zaujímavé informácie a musíme vás odkázať na verejne dostupné zdroje na internete.
 • Nariadenie (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí:
 • Bezpečnostné upozornenie: Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • PRI POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
 • Uchovávajte mimo dosahu detí. Skladujte uzamknuté.
 • Odstráňte obsah/obal odovzdaním oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.
 • Signálne slovo: Varovanie
 • Dráždivosť kože, kategória 2
 • Senzibilizácia pre kožu, kategória 1
 • Dráždivosť pre oči, kategória 2
 • Nebezpečný pre životné prostredie, chronicky, kategória 2
 • H315 Dráždi kožu
 • H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu
 • H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí
 • H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami
 • H305 + 351 + 338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.

Zloženie

 • Vonná kompozícia
Parametre
Jednotkový objem (ml)50
Veľkosť balenia (ks)1
Hodnotenia a recenzie
Produkt nebol hodnotený+ pridať recenziu
Záleží nám na vašom súkromí

Ekokoza má rada cookies! Súbory cookie nám pomáhajú ponúkať správne produkty, príjemné zľavy a ďalšie skvelé služby. Stačí nám dať súhlas na ich používanie.

Upraviť moje voľbyPovoliť všetko