Muškátový oriešok - esenciálny olej

Muškátový oriešok - esenciálny olej, 10 ml

ID produktu4654
V aromaterapii sa používa na boj proti zápalom a pri bolestiach svalov, ako napr. reumatické bolesti. Podporuje reprodukčný a zažívací systém, povzbudzuje a osviežuje myseľ.Viac informácií
2,80 EUR 2,31 EUR bez DPH

Neviete, ako si vybrať produkt? Napíšte nám na: eshop@ekokoza.cz

Popis

Charakteristika

 • V aromaterapii sa používa na boj proti zápalom a pri bolestiach svalov, ako napr. reumatické bolesti. Podporuje reprodukčný a zažívací systém, povzbudzuje a osviežuje myseľ.
 • Muškátový oriešok má ostrú, pikantnú a skôr pižmovú vôňu.

Upozornenie

 • Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádzať pri výrobkoch liečebné tvrdenia. Preto vám nemôžeme podať ďalšie zaujímavé informácie a musíme vás odkázať na verejne dostupné zdroje na internete.
 • Nariadenie (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí:
 • Bezpečnostné upozornenie: Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • Uchovávajte mimo dosahu detí. PRI POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. Skladujte uzamknuté. Odstráňte obsah/obal odovzdaním oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.
 • R10: Horľavý.
 • R36: Dráždi oči.
 • R38: Dráždi kožu.
 • S16: Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia.
 • S24: Zabráňte kontaktu s pokožkou.
 • S25: Zabráňte kontaktu s očami.
 • Vážne podráždenie očí. Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • Po manipulácii dôkladne umyte ruky a zasiahnuté časti tela. Používajte ochranné rukavice. PRI POŽITÍ: Okamžite volajte lekára. Odborné ošetrenie (pozri doplnkové inštrukcie pre prvú pomoc na tomto štítku). NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. Uniknutý produkt zoberte.

 

Obrázok je iba ilustratívny! Predmetom dodávky je iba olej.

Parametre
Jednotkový objem (ml)10
Veľkosť balenia (ks)1
Hodnotenia a recenzie
Produkt nebol hodnotený+ pridať recenziu
Záleží nám na vašom súkromí

Ekokoza má rada cookies! Súbory cookie nám pomáhajú ponúkať správne produkty, príjemné zľavy a ďalšie skvelé služby. Stačí nám dať súhlas na ich používanie.

Upraviť moje voľbyPovoliť všetko