Mäta pieporná

Mäta pieporná, 10 ml

(1)
ID produktu4593
Tento olej stimuluje a osviežuje, povzbudzuje telo aj myseľ.Viac informácií
2,52 EUR 2,08 EUR bez DPH

Neviete, ako si vybrať produkt? Napíšte nám na: eshop@ekokoza.cz

Popis

Charakteristika

 • Mentha piperita
 • Flashpoint: 62°C

Použitie

 • Tento olej stimuluje a osviežuje, povzbudzuje telo aj myseľ.
 • Je známy pre svoju účinnosť proti nevoľnosti, pri cestovaní, keď je zle z jazdy a migrény.
 • Nakvapkajte si mätu na vreckovku a zhlboka dýchajte.
 • Uľavuje aj od bolesti a svrbenia a chladí pokožku.

Nariadenie (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí

Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádzať pri výrobkoch liečebné tvrdenia. Preto vám nemôžeme podať ďalšie zaujímavé informácie a musíme vás odkázať na verejne dostupné zdroje na internete.

 • Bezpečnostné upozornenie: Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • Uchovávajte mimo dosahu detí. Skladujte uzamknuté.
 • PRI POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
 • Odstráňte obsah/obal odovzdaním oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi. Uniknutý produkt zoberte.
 • Signálne slovo: Nebezpečenstvo
 • H227 - horľavá kvapalina
 • H303 - Môže byť škodlivý pri požití
 • H304 - Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže byť fatálna
 • H315 - Dráždi kožu
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí
 • H411 ??- Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami
 • Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
 • Po manipulácii dôkladne umyte ruky a zasiahnuté časti tela. Používajte ochranné rukavice.

Upozornenie

 • Obsahuje: d-dimonén, Linalool, pin-2(10)-e, pin-2(3)-en, citral - nebezpečenstvo

Označenie

 • CAS (súpis ES): 84082-70-2
Parametre
Jednotkový objem (ml)10
Veľkosť balenia (ks)1
Súbory
4593_Mata
Hodnotenia a recenzie
5
5
Záleží nám na vašom súkromí

Ekokoza má rada cookies! Súbory cookie nám pomáhajú ponúkať správne produkty, príjemné zľavy a ďalšie skvelé služby. Stačí nám dať súhlas na ich používanie.

Upraviť moje voľbyPovoliť všetko