Mandľová vôňa

Mandľová vôňa, 1 l

ID produktu4284
Má bohatú sladkú mandľovú vôňu na zvášenie pocitu pokoja a pohody.Viac informácií
106,45 EUR 87,97 EUR bez DPH

Chcete pomôcť s nákupom? Zavolajte nám: +420 601 365 245

Neviete, ako si vybrať produkt? Napíšte nám na: eshop@ekokoza.cz

Popis

Charakteristika

 • Má bohatú sladkú mandľovú vôňu na zvášenie pocitu pokoja a pohody.
 • Rozpustnosť: v tukoch av liehu
 • Flash bod: > 70 °C

Použitie

 • Dávkovanie: 1 - 3%

Upozornenie

 • Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádzať pri výrobkoch liečebné tvrdenia. Preto vám nemôžeme podať ďalšie zaujímavé informácie a musíme vás odkázať na verejne dostupné zdroje na internete.
 • Nariadenie (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí:
 • Bezpečnostné upozornenie: Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • PRI POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
 • Uchovávajte mimo dosahu detí. Skladujte uzamknuté.
 • Odstráňte obsah/obal odovzdaním oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.
 • Signálne slovo: Varovanie
 • H317, Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H319, Spôsobuje vážne podráždenie očí. H411, Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • Trieda a kategória nebezpečenstva: Poškodenie/podráždenie očí - kategória 2, Senzibilizácia kože - kategória 1, Nebezpečnosť pre vodné prostredie - kategória dlhodobého nebezpečenstva 2

Zloženie

 • Vonná kompozícia
 • Almond Madar Corp (obsahuje: 4-tert-butylcyclohexanol, 4-tert-butylcyclohexyl acetát, benzyl salicylát, alfa-hexylcinnamaldehyde)
 • EUH208, obsahuje kumarín, alfa-izo-metylón, beta-pinén, d-limonén. Môže vyvolať alergickú reakciu.

 

Obrázok je iba ilustratívny! Predmetom dodávky je iba vôňa.

Jednotkový objem (ml)1000
Veľkosť balenia (ks)1
Recenzie produktov
Produkt nebol hodnotenýPridať hodnotenie
Záleží nám na vašom súkromí

Ekokoza má rada cookies! Súbory cookie nám pomáhajú ponúkať správne produkty, príjemné zľavy a ďalšie skvelé služby. Stačí nám dať súhlas na ich používanie.

Podrobné nastaveniePovoliť všetko