Mandarínková silica

Mandarínková silica, 1 l

(2)
ID produktu4533
Vôňa silice je silná, upokojujúca a relaxačná.Viac informácií
120,00 EUR 99,17 EUR bez DPH

Neviete, ako si vybrať produkt? Napíšte nám na: eshop@ekokoza.cz

Popis

Charakteristika

 • Botanický názov: Citrus reticulata
 • Rozpustnosť: v tukoch av liehu
 • Flash bod: 47°C

Použitie

 • Používa sa v krémoch na mastnú, nečistú, problematickú pleť. Osviežuje, tonizuje, deodoruje.
 • Vhodný do prípravkov na ústnu hygienu, do masážnych a kúpeľových prípravkov.
 • Možno ho využiť pri ošetrovaní strií.
 • Pre svoju jemnú vôňu sa výborne hodí aj do detskej kozmetiky.
 • Spôsobuje fotosenzibilizáciu, nepoužívať na koži vystavenú slnečným lúčom.

Upozornenie

Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádzať pri výrobkoch liečebné tvrdenia. Preto vám nemôžeme podať ďalšie zaujímavé informácie a musíme vás odkázať na verejne dostupné zdroje na internete.

Nariadenie (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí:

 • Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
 • Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • PRI POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
 • Skladujte uzamknuté.
 • Odstráňte obsah/obal odovzdaním oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.
 • Signalizujúce slovo: Nebezpečenstvo
 • H226, Horľavá kvapalina a pary.
 • H304 Môže byť smrteľný, ak sa prehltne a vnikne do dýchacích ciest.
 • H315, Spôsobuje podráždenie kože.
 • H317, Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H319, Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H410, Veľmi toxický pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami.

Označenie

CAS (TSCA): 8008-31-9, EINECS: 297-672-2, CAS (EINECS): 93686-22-7

Parametre
Jednotkový objem (ml)1000
Veľkosť balenia (ks)1
Hodnotenia a recenzie
5
4,5
5
Záleží nám na vašom súkromí

Ekokoza má rada cookies! Súbory cookie nám pomáhajú ponúkať správne produkty, príjemné zľavy a ďalšie skvelé služby. Stačí nám dať súhlas na ich používanie.

Upraviť moje voľbyPovoliť všetko