Love Potion

Love Potion, 100 ml

ID produktu4426
Interpretácia obľúbenej dizajnérskej vône. V sadoch vyzretej broskyne, jablká a hrušky sa miešajú so sladkým ovocím, mandarínkovou kôrou, ovocnými kvetmi a jemným pižmom s nádychom vanilky.Viac informácií
15,20 EUR 12,56 EUR bez DPH

Neviete, ako si vybrať produkt? Napíšte nám na: eshop@ekokoza.cz

Popis

Charakteristika

 • Interpretácia obľúbenej dizajnérskej vône. V sadoch vyzretej broskyne, jablká a hrušky sa miešajú so sladkým ovocím, mandarínkovou kôrou, ovocnými kvetmi a jemným pižmom s nádychom vanilky.
 • Kozmetická vôňa

Použitie

 • Naše parfumové oleje sú špeciálne navrhnuté tak, aby boli vhodné pre mydlá, sviečky a produkty na starostlivosť o pokožku a vlasy. Vône sú extrémne bohaté, komplexné a trvanlivé.
 • Sú vyrábané s najnovším technickým vybavením, vrátane hmotnostnej spektroskopie, plynovej chromatografia, simulovanej extrakcie kritickej kvapaliny a metód rotačnej extrakcie pár.
 • Dávať konečnú vôňu vyrobeným mydlám či krémom je jedna z najkrajších činností, nižšie nájdete naše odporúčania pre dávkovanie kozmetických vôní, nemusíte sa ale odporúčaním riadiť a môžete si ho upraviť podľa ľubovôle:
  • Studený proces výroby mydla odporúčame 30 g vône na každý kilogram tukov / olejov vo vašom recepte.
  • Horúci proces výroby mydla odporúčame 15-20 g vône na každý kilogram tukov / olejov vo vašom recepte.
  • Mydlové základy odporúčame 10 g vône na každý kilogram tukov / olejov vo vašom recepte.
  • Pre pleťové vody, krémy, balzamy, šampóny, kúpeľové gély, atď., odporúčame medzi 1-3%
  • Dávkovanie: 1 - 3%

  Upozornenie

  • Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádzať pri výrobkoch liečebné tvrdenia. Preto vám nemôžeme podať ďalšie zaujímavé informácie a musíme vás odkázať na verejne dostupné zdroje na internete.
  • Nariadenie (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí:
  • Bezpečnostné upozornenie: Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
  • PRI POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
  • Uchovávajte mimo dosahu detí. Skladujte uzamknuté.
  • Odstráňte obsah/obal odovzdaním oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.
  • Uchovávajte prosím mimo dosahu detí a zvierat a používajte vonné oleje na dobre vetranom mieste. Pokiaľ je vaša pokožka citlivá, používajte rukavice. S vonnými olejmi treba vždy zaobchádzať opatrne a bezpečne.
  • Signálne slovo: Nebezpečenstvo
  • H304, Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. H315, Dráždi kožu. H317, Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H411, Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

  Zloženie

  • Vonná kompozícia
  • Love Potion Fragrance 175345 7 (obsahuje: Ethyl Methylphenylglycidate, Limonene, Linalool, Linalyl Acetate)
  • EUH208, obsahuje Allyl Alpha-Ionone, Beta-Pinenes, Citral, Lauraldehyde, Trans-Rose Ketone-2. Môže vyvolať alergickú reakciu. Ďalšie varovanie - koncentrácia Hydrocarbon v %: 11,918%
Parametre
Jednotkový objem (ml)100
Veľkosť balenia (ks)1
Hodnotenia a recenzie
Produkt nebol hodnotený+ pridať recenziu
Záleží nám na vašom súkromí

Ekokoza má rada cookies! Súbory cookie nám pomáhajú ponúkať správne produkty, príjemné zľavy a ďalšie skvelé služby. Stačí nám dať súhlas na ich používanie.

Upraviť moje voľbyPovoliť všetko