Jamaican Spice

Jamaican Spice, 50 ml

ID produktu4130
Ovocná a korenená, silná a dlhotrvajúcaViac informácií
9,86 EUR 8,15 EUR bez DPH

Neviete, ako si vybrať produkt? Napíšte nám na: eshop@ekokoza.cz

Popis

Charakteristika

 • Kozmetická vôňa. Je čas sedieť a relaxovať, keď vám prinášame karibské slnko k vašim prahom. Vychutnajte si túto nenásytnú vôňu šťavnatého ovocia a lákavých korenín.
 • Ovocná a korenená, silná a dlhotrvajúca
 • Rozpustnosť: v tukoch av liehu
 • Flash bod: 45 °C

Použitie

Dávať konečnú vôňu vyrobeným mydlám či krémom je jedna z najkrajších činností, nižšie nájdete naše odporúčania pre dávkovanie kozmetických vôní, nemusíte sa ale odporúčaním riadiť a môžete si ho upraviť podľa ľubovôle:

 • Dávkovanie: 1 - 3%
 • Studený proces výroby mydla odporúčame 30 g vône na každý kilogram tukov / olejov vo vašom recepte.
 • Horúci proces výroby mydla odporúčame 15-20 g vône na každý kilogram tukov / olejov vo vašom recepte.
 • Mydlové základy odporúčame 10 g vône na každý kilogram tukov / olejov vo vašom recepte.
 • Pre pleťové vody, krémy, balzamy, šampóny, kúpeľové gély, atď., odporúčame medzi 1-3%.

Upozornenie

 • Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádzať pri výrobkoch liečebné tvrdenia. Preto vám nemôžeme podať ďalšie zaujímavé informácie a musíme vás odkázať na verejne dostupné zdroje na internete.
 • Nariadenie (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí:
 • Bezpečnostné upozornenie: Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • PRI POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
 • Uchovávajte mimo dosahu detí. Skladujte uzamknuté.
 • Odstráňte obsah/obal odovzdaním oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.
 • Signálne slovo: Nebezpečenstvo
 • H226, Horľavá kvapalina a pary.
 • H304, Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
 • H315, Dráždi kožu.
 • H317, Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H319, Spôsobuje vážne podráždenie očí. H350, Môže spôsobiť rakovinu (spôsob expozície). H411, Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • EUH208, obsahuje 1- (1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametyl-2-naftalenyl) etanon, Kumarín, eukalyptol, Eugenol, izoeugenol, linalool, terpinolén, beta-karyofylén, beta pinén, d-limonén, delta-3-kareň. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Zloženie

 • Vonná kompozícia (obsahuje: Cinnamaldehyde, Citral, Geraniol, Safrole, alpha-Pinene)

 

Obrázok je iba ilustratívny! Predmetom dodávky je iba vôňa.

Parametre
Jednotkový objem (ml)50
Veľkosť balenia (ks)1
Hodnotenia a recenzie
Produkt nebol hodnotený+ pridať recenziu
Záleží nám na vašom súkromí

Ekokoza má rada cookies! Súbory cookie nám pomáhajú ponúkať správne produkty, príjemné zľavy a ďalšie skvelé služby. Stačí nám dať súhlas na ich používanie.

Upraviť moje voľbyPovoliť všetko