Jamaican Spice

Jamaican Spice, 10 ml

ID produktu4128
Ovocná a korenená, silná a dlhotrvajúcaViac informácií
2,33 EUR 1,93 EUR bez DPH

Chcete pomôcť s nákupom? Zavolajte nám: +420 601 365 245

Neviete, ako si vybrať produkt? Napíšte nám na: eshop@ekokoza.cz

Popis

Charakteristika

 • Kozmetická vôňa. Je čas sedieť a relaxovať, keď vám prinášame karibské slnko k vašim prahom. Vychutnajte si túto nenásytnú vôňu šťavnatého ovocia a lákavých korenín.
 • Ovocná a korenená, silná a dlhotrvajúca
 • Rozpustnosť: v tukoch av liehu
 • Flash bod: 45 °C

Použitie

Dávať konečnú vôňu vyrobeným mydlám či krémom je jedna z najkrajších činností, nižšie nájdete naše odporúčania pre dávkovanie kozmetických vôní, nemusíte sa ale odporúčaním riadiť a môžete si ho upraviť podľa ľubovôle:

 • Dávkovanie: 1 - 3%
 • Studený proces výroby mydla odporúčame 30 g vône na každý kilogram tukov / olejov vo vašom recepte.
 • Horúci proces výroby mydla odporúčame 15-20 g vône na každý kilogram tukov / olejov vo vašom recepte.
 • Mydlové základy odporúčame 10 g vône na každý kilogram tukov / olejov vo vašom recepte.
 • Pre pleťové vody, krémy, balzamy, šampóny, kúpeľové gély, atď., odporúčame medzi 1-3%.

Upozornenie

 • Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádzať pri výrobkoch liečebné tvrdenia. Preto vám nemôžeme podať ďalšie zaujímavé informácie a musíme vás odkázať na verejne dostupné zdroje na internete.
 • Nariadenie (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí:
 • Bezpečnostné upozornenie: Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • PRI POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
 • Uchovávajte mimo dosahu detí. Skladujte uzamknuté.
 • Odstráňte obsah/obal odovzdaním oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.
 • Signálne slovo: Nebezpečenstvo
 • H226, Horľavá kvapalina a pary.
 • H304, Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
 • H315, Dráždi kožu.
 • H317, Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H319, Spôsobuje vážne podráždenie očí. H350, Môže spôsobiť rakovinu (spôsob expozície). H411, Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • EUH208, obsahuje 1- (1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametyl-2-naftalenyl) etanon, Kumarín, eukalyptol, Eugenol, izoeugenol, linalool, terpinolén, beta-karyofylén, beta pinén, d-limonén, delta-3-kareň. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Zloženie

 • Vonná kompozícia (obsahuje: Cinnamaldehyde, Citral, Geraniol, Safrole, alpha-Pinene)

 

Obrázok je iba ilustratívny! Predmetom dodávky je iba vôňa.

Jednotkový objem (ml)10
Veľkosť balenia (ks)1
Recenzie produktov
Produkt nebol hodnotenýPridať hodnotenie
Záleží nám na vašom súkromí

Ekokoza má rada cookies! Súbory cookie nám pomáhajú ponúkať správne produkty, príjemné zľavy a ďalšie skvelé služby. Stačí nám dať súhlas na ich používanie.

Podrobné nastaveniePovoliť všetko