Grep

Grep, 100 ml

(1)
ID produktu4625
Používa sa v boji proti celulitíde a proti zadržiavaniu vody v tele, na liečbu mastných vlasov a na zastavenie vypadávania vlasov.Viac informácií
13,89 EUR 11,48 EUR bez DPH

Neviete, ako si vybrať produkt? Napíšte nám na: eshop@ekokoza.cz

Popis

Charakteristika

 • 100% prírodný esenciálny olej
 • Flash bod: 46 °C

Použitie

 • Používa sa v boji proti celulitíde a proti zadržiavaniu vody v tele, na liečbu mastných vlasov a na zastavenie vypadávania vlasov.
 • Príjemná vôňa z neho robí ideálny olej pri boji proti vyčerpaniu.

INCI

 • Citrus paradisi oil

Upozornenie

 • Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádzať pri výrobkoch liečebné tvrdenia. Preto vám nemôžeme podať ďalšie zaujímavé informácie a musíme vás odkázať na verejne dostupné zdroje na internete.
 • Nariadenie (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí:
 • Bezpečnostné upozornenie: Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Uchovávajte mimo dosahu detí. PRI POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. Skladujte uzamknuté. Odstráňte obsah/obal odovzdaním oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.
 • Signálne slovo: Nebezpečenstvo
 • H226 Horľavá kvapalina a pary.
 • H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
 • H315 Dráždi kožu.
 • H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H411 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • Nebezpečná zložka pre označenie: Limonen

Označenie

 • CAS: 5989-27-5
Parametre
Jednotkový objem (ml)100
Veľkosť balenia (ks)1
Hodnotenia a recenzie
5
5
Záleží nám na vašom súkromí

Ekokoza má rada cookies! Súbory cookie nám pomáhajú ponúkať správne produkty, príjemné zľavy a ďalšie skvelé služby. Stačí nám dať súhlas na ich používanie.

Upraviť moje voľbyPovoliť všetko