Citrónová silica

Citrónová silica, 10 ml

ID produktu4544
Osviežujúca vôňa citrónu. Čistiaci olejček z opodia citrónovníka (Citrus limonum) používaný hlavne na dezifekciu av starostlivosti o mastnú pleť, pri chudnutí a posilnení vlasov a lámavých nechtov.Viac informácií
1,57 EUR 1,30 EUR bez DPH

Neviete, ako si vybrať produkt? Napíšte nám na: eshop@ekokoza.cz

Popis

Charakteristika

 • Esenciálny olej sa získava lisovaním čerstvého oplodia stromu, ktorého domovinou je juhovýchodná Ázia, India, Čína a Japonsko, dnes sa vo veľkom rozsahu pestuje v Španielsku, na juhu Talianska, Francúzska a na Sicílii.
 • Rozpustnosť: v tukoch av liehu
 • Flash bod: 42 oC

INCI

 • Citrus Limonum (Lemon) Oil

Označenie

 • CAS 8008-56-8, EINECS: 284-515-8

Upozornenie

 • Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádzať pri výrobkoch liečebné tvrdenia. Preto vám nemôžeme podať ďalšie zaujímavé informácie a musíme vás odkázať na verejne dostupné zdroje na internete.
 • Nariadenie (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí:
 • Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
 • Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • PRI POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
 • Skladujte uzamknuté.
 • Odstráňte obsah/obal odovzdaním oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.
 • Signálne slovo: Nebezpečenstvo
 • Obsahuje ALPHA-PINENE, BETA-PINENE, CITRAL, LIMONENE, LINALOOL. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Štandardné vety o nebezpečnosti:

 • H226 - Horľavá kvapalina a pary.
 • H304 - Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
 • H315 - Dráždi pokožku.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Parametre
Jednotkový objem (ml)10
Veľkosť balenia (ks)1
Hodnotenia a recenzie
Produkt nebol hodnotený+ pridať recenziu
Záleží nám na vašom súkromí

Ekokoza má rada cookies! Súbory cookie nám pomáhajú ponúkať správne produkty, príjemné zľavy a ďalšie skvelé služby. Stačí nám dať súhlas na ich používanie.

Upraviť moje voľbyPovoliť všetko