Caribbean Berry & Melón

Caribbean Berry & Melón, 10 ml

(3)
ID produktu4329
Užite si jednosmernú letenku do raja s naším vonným olejom Caribbean Berry & Melon. Táto šťavnatá vôňa je exotickým nádychom sladkých melónov, mang a šťavnatých jahôd, ktorá je ideálna na šírenie v akejkoľvek miestnosti.Viac informácií
2,12 EUR 1,75 EUR bez DPH

Neviete, ako si vybrať produkt? Napíšte nám na: eshop@ekokoza.cz

Popis

Charakteristika

 • Užite si jednosmernú letenku do raja s naším vonným olejom Caribbean Berry & Melon.
 • Táto šťavnatá vôňa je exotickým nádychom sladkých melónov, mang a šťavnatých jahôd, ktorá je ideálna na šírenie v akejkoľvek miestnosti.
 • Flash bod: > 45 °C
 • Rozpustnosť: v tukoch av liehu

Použitie

 • Naše parfumové oleje sú špeciálne navrhnuté tak, aby boli vhodné pre mydlá, sviečky a produkty na starostlivosť o pokožku a vlasy. Vône sú extrémne bohaté, komplexné a trvanlivé.
 • Sú vyrábané s najnovším technickým vybavením, vrátane hmotnostnej spektroskopie, plynovej chromatografia, simulovanej extrakcie kritickej kvapaliny a metód rotačnej extrakcie pár.
 • Pamätajte, že vonné oleje sú čiastočne syntetické a nemali by sa zamieňať s prírodnými éterickými olejmi.
 • Dávkovanie: 1 - 3%

Upozornenie

 • Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádzať pri výrobkoch liečebné tvrdenia. Preto vám nemôžeme podať ďalšie zaujímavé informácie a musíme vás odkázať na verejne dostupné zdroje na internete.
 • Nariadenie (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí:
 • Bezpečnostné upozornenie: Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • PRI POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
 • Uchovávajte mimo dosahu detí. Skladujte uzamknuté.
 • Odstráňte obsah/obal odovzdaním oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.
 • Uchovávajte prosím mimo dosahu detí a zvierat a používajte vonné oleje na dobre vetranom mieste. Pokiaľ je vaša pokožka citlivá, používajte rukavice. S vonnými olejmi treba vždy zaobchádzať opatrne a bezpečne.
 • Signálne slovo: Varovanie
 • H226, Horľavá kvapalina a pary. H315, Dráždi kožu. H317, Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H319, Spôsobuje vážne podráždenie očí. H411, Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • Horľavá kvapalina - kategória nebezpečnosti 3, Poleptanie / podráždenie kože - kategória 2, Poškodenie / podráždenie očí - kategória 2, Senzibilizácia kože - kategória 1, Nebezpečnosť pre vodné prostredie - kategória dlhodobého nebezpečenstva 2

Zloženie

 • Vonná kompozícia
 • Etyl metylphenylglycidate, Geraniol, Linalool, d- Limonene
 • EUH208, obsahuje 2,4-Dimetyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde, 2-metyl-3-(pisopropylphenyl) propionaldehyde, alfa-Hexylcinnamaldehyde. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Parametre
Jednotkový objem (ml)10
Veľkosť balenia (ks)1
Hodnotenia a recenzie
4,3
Je jistě kvalitní,jen mi moc nevoní.3
5
5
Záleží nám na vašom súkromí

Ekokoza má rada cookies! Súbory cookie nám pomáhajú ponúkať správne produkty, príjemné zľavy a ďalšie skvelé služby. Stačí nám dať súhlas na ich používanie.

Upraviť moje voľbyPovoliť všetko