Cajeput

Cajeput, 100 ml

ID produktu4629
Éterický olej z Melaluca leucadendron je cenený pre svoje antiseptické a analgetické vlastnosti. Hodí sa pre aromaterapiu, do kúpeľov a do mastí.Viac informácií
9,68 EUR 8,00 EUR bez DPH

Neviete, ako si vybrať produkt? Napíšte nám na: eshop@ekokoza.cz

Popis

Melaleuca Leucadendron oil

Charakteristika

 • 100% prírodný esenciálny olej
 • Rastlina z ktorej tento olej pochádza (Melaleuca Leucadendron cajuputii) je príbuzná s Tea-Tree (Melaleuca alternifolia).
 • Rozpustnosť: v tukoch av liehu
 • Flash bod: 50 °C

Použitie

 • Vhodné kombinácie s ďalšími éterickými olejmi: Céder, douglaska, klinčeky, oregano, rozmarín a tymián.
 • Používa sa pri respiračných ochoreniach, spolu s gáfrom a mätou vytvára silnú vôňu známu z tigriích mastí.

Zloženie

 • 100% prírodná silica, destilácia s vodnou parou

INCI

 • Melaleuca Leucadendron Cajaputi Oil

Označenie

 • CAS: 85480-37-1, EC: 287-316-4, EINECS: 287-316-4

Upozornenie

 • Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádzať pri výrobkoch liečebné tvrdenia. Preto vám nemôžeme podať ďalšie zaujímavé informácie a musíme vás odkázať na verejne dostupné zdroje na internete.
 • Nariadenie (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí:
 • Bezpečnostné upozornenie: Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • Uchovávajte mimo dosahu detí. PRI POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. Skladujte uzamknuté. Odstráňte obsah/obal odovzdaním oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.
 • Signálne slovo Nebezpečenstvo
 • H315 - Dráždi kožu
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu
 • H411 - Toxický pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami
 • H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest
 • H226 - Horľavá kvapalina a pary
Parametre
Jednotkový objem (ml)100
Veľkosť balenia (ks)1
Hodnotenia a recenzie
Produkt nebol hodnotený+ pridať recenziu
Záleží nám na vašom súkromí

Ekokoza má rada cookies! Súbory cookie nám pomáhajú ponúkať správne produkty, príjemné zľavy a ďalšie skvelé služby. Stačí nám dať súhlas na ich používanie.

Upraviť moje voľbyPovoliť všetko