Badiánová silica

Badiánová silica, 10 ml

ID produktu4633
Badiánová silica pôsobí ako repelent proti hmyzu.Viac informácií
2,08 EUR 1,72 EUR bez DPH

Neviete, ako si vybrať produkt? Napíšte nám na: eshop@ekokoza.cz

Popis

Čínsky aníz, hviezdicový aníz

Charakteristika

 • 100% prírodný esenciálny olej, destilovaný s vodnou parou
 • Rozpustnosť: v tukoch av liehu
 • Flash bod: 95°C

Použitie

 • Nádherná vôňa do mydiel. V kozmetike je vhodný pre všetky typy pleti, pridáva sa do prípravkov starostlivosti o ústnu hygienu.

Zloženie

 • 100% prírodný esenciálny olej

INCI

 • Illicium Verum

Upozornenie

 • Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádzať pri výrobkoch liečebné tvrdenia. Preto vám nemôžeme podať ďalšie zaujímavé informácie a musíme vás odkázať na verejne dostupné zdroje na internete.
 • Nariadenie (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí:
 • Bezpečnostné upozornenie: Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • Uchovávajte mimo dosahu detí. PRI POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. Skladujte uzamknuté. Odstráňte obsah/obal odovzdaním oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.
 • Signálne slovo: Varovanie
 • H317, Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H341, Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie.
 • H351, Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.
 • H411, Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • H412, Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Označenie

 • CAS: 8007-70-3
Parametre
Jednotkový objem (ml)10
Veľkosť balenia (ks)1
Hodnotenia a recenzie
Produkt nebol hodnotený+ pridať recenziu
Záleží nám na vašom súkromí

Ekokoza má rada cookies! Súbory cookie nám pomáhajú ponúkať správne produkty, príjemné zľavy a ďalšie skvelé služby. Stačí nám dať súhlas na ich používanie.

Upraviť moje voľbyPovoliť všetko